image-918

Reishi, eller lackticka, är en adaptogen svamp som har använts som medicinalväxt i tusentals år i kinesisk medicin. Den kallas ”odödlighetens svamp” och man anser att den medför lycka.

 

 

image-919

Reishi innehåller ganodermanondiol, som dämpar den melaninsyntespåverkande aktiviteten hos tyrosinasenzym, samt återfuktande och lugnande betaglukan.

Reishi lämpar sig för behandling av pigmentfläckar och ärr, känslig och torr hud, röda utslag samt tecken på åldrande.

Den största delen av världens adaptogena svampextrakt tillverkas av sporer och mycel, inte av svampens egentliga fruktkropp. Djusie är den första och enda kosmetikaserie i världen som använder finländskt ekologiskt odlat extrakt av lackticka med mycket hög kvalitet. Det utvinns till 100 procent ur svampens fruktkropp i stället för ur sporer och mycel. 

Svampens aktiva substanser, såsom betaglukan och tripertener, finns i fruktkroppen. Producenten av Djusies extrakt av lackticka har specialiserat sig på odling, extraktion och forskning av adaptogena svampar.