Citric Acid

Citronsyra – Österrike

Citronsyra används i kosmetika som en så kallad buffrande ingrediens, dvs. en ingrediens som reglerar och stabiliserar produktens pH-värde. Frisk hud har ett pH-värde på cirka 3,8–4,8 och med tanke på hudens välbefinnande är det viktigt att stödja dess balans med produkter, vars pH-värde ligger nära hudens naturliga pH. Dessutom förutsätter funktionen av konserveringsmedel i kosmetiska produkter ett lämpligt pH-värde. Citronsyra tillverkas genom fermentering.